Kentsel Dönüşümde ‘REYTİNG SİSTEMİ’


İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha insanları öldüren şeyin çürük raporu verilen, usülüne uygun yapılmayan, kalitesiz beton kullanılan binaların olduğunu gördük. Peki rant uğruna yapılan kentsel dönüşüm yerine insanların canını kurtarmaya yönelik bir dönüşüm sağlanabilecek mi?

Reyting sistemi ile kentsel dönüşümde puanlama sistemi ile zorunluluk hali doğacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı’nda kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanların sayısının arttığına dikkat çekilerek, önceliklendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacak. İl ve ilçe bazında riskli, rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacak. 

Mevcut sosyal yapının mekânsal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecek. Afet riskli alanların tespiti ve ilanına ilişkin mevcut kriterler geliştirilerek netleştirilecek. Toplu Konut İdaresi ve İlbank da bu sürece destek verecek. Yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulacak.

Reyting sistemi ile kentsel dönüşümde puanlama sistemi ile zorunluluk hali doğacak. Buna göre, afet riskleri etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim kriterleriyle puanlanacak.

Reyting sistemi kriterleri neler? 

Can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi kriterler esas alınarak puanlama yapılacak. Buna göre kentsel dönüşümde yerleşim alanları bu puanlama üzerinden başlatılacak. 

25 şehirde dönüşüm başlayacak  

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı’nda yer alan detaylara göre; kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanların sayısının arttığı belirtildi. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında kent genelinde hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacak. İl ve ilçe bazında riskli, rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacak.  Ayrıca tam 25 şehir için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanacak.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir