Netflix’in Tüm Dünyada Tartışma Yaratan Dizisi Messiah Yayından Kaldırılıyor mu?


Netflix’in Mesih dizisi 2020 yılında tüm dünyada ses getirdi. Herkesi ekrana kilitleyen bu dizi birçok kişinin beğenisini kazanırken, 5 bine yakın kişi ise dizinin yasaklanması için dilekçe verdi. Dizi özellikle Müslüman ülkelerde pek hoş karşılanmadı. Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkede diziye tepki var. Mesih’in bir bölümünün çekildiği Ürdün’de dizinin yayından kaldırılmasını istendi.

Messiah dizisi, yıllardır süregelen İsa Peygamberin geri dönüşü ve dünyayı kurtaracak olması inancını konu alıyor.

Mesihin Ortadoğudaki savaştan binlerce kişiyi kurtaracağı inanılmaktadır. Dizide olaylar Suriye’nin başkenti Şam’ın al-Masih tarafından kurtarılmasının ardından gelişiyor. Dizinin yönetmenliğini ise V for Vendetta filminin de yönetmenliğini yapan James McTeigue ve ödüllü yönetmen Kate Woods yapıyor.

Messiah dizisinin bölümleri:

  • İşitecek Kulağı Olan İşitsin
  • Sarsıntı
  • Tanrı’nın Parmağı
  • Sınav Gördükleri Halde Görmesinler
  • Hepimiz Ölmeyeceğiz
  • Söylendi ve Yerine Geldi
  • Mücbir Sebep
  • Tanrı Daha Büyüktür
  • Günahın Bedeli

Mesih ne demek?

Mesih aslında İsa Peygamberi tanımlamak için kullanılan bir sıfat. Öncelikle mesih ne demek ona bakalım. Mesih, meshedilmiş demektir.  Mesh, el ile sıvazlama demektir. Mesih Tanrı’nın bir görev tevdi etmek üzere el koyduğu kişi anlamına gelir. Mesih kelimesinin kökününn Arapça olduğu kabul etmekle birlikte, kelimenin kökeninin İbranice, Aramice veya Süryanice olduğunu ileri sürenler de vardır 

Maşiah sözcüğü İbranicede ‘kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilmiş ve böylece kutsanmış’ anlamına gelmektedir.

Başrol oyuncusunun gerçek ismi de Mehdi

Başrolde Al-Masih rolündeki oyuncunun gerçek ismi de Mehdi Dehbi. Mehdi Dehbi 1985 doğumlu, Fas asıllı Belçikalı bir aktör. 

Deccal için Netflix Boykotu

Dizi Deccal’in Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia ettiğinden dolayı eleştiri oklarının hedefinde. Change.org sitesinde Netflix Messiah dizisini boykot etmek için bir kampanya bile başlatılmış.

Deccal Nedir?

Deccal Mesih’in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir.

Deccal, Arapça bir kelimedir, “decl” kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, “yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel’ûn bir kişidir. Fitnesinin en dehşetli tarafı, dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları îmansız yaparak hem dünya, hem de ebedî hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır.

Hristiyanlıkta Mesih

Hristiyanlar İsa’nın, Yahudi dini metinlerinde anlatılan beklenen Mesih olduğuna inanırlar. Onlara göre  Mesih olan Hz. İsa insan ırkını kurtarmaya gelecektir. Kıyamete yakın bir zamanda dünyaya gelerek dünyadaki adaletsizliği, ahlaksızlığı engelleyecektir.

Yahudiler bu görüşe katılmaz ve kendisi de bir Yahudi olarak dünyaya gelmiş olan İsa’yı Mesih olarak kabul etmezler.

İslamda Mesih

İleride gelecek bir kurtarıcı inancı gerek ilkel ve milli gerekse büyük dinlerde bulunmaktadır. Bu kurtarıcı birçok isimle adlandırılır bunlardan biri de mesihtir. Bazı islami kaynaklarda Hz. İsa’ya Mesih isminin çok gezdiği, dokunmak suretiyle hastaları iyileştirdiği için verildiği söylenir.

Bir kısım İslam âlimleri tarafından Kur’an’daki mesih deyiminin beklenen bir kurtarıcıyı değil, İsa’nın bir lakabını tanımladığına inanılmaktadır. Ama İslam âlimleri arasında, mesih kavramı konusunda tam bir fikir birliği sağlanmamıştır.

Kur’an’da Mesih adı nasıl geçiyor?

Müslüman dilcilerin çoğu, Mesih kelimesinin Kur’an’da on bir yerde ve sadece Hz. İsa’nın adı veya lakabı ile kullanıldığını söyler. İsa Kur’an’da yer yer “İsa Mesih” olarak anılır. Ancak bazı profesörler Kuran’da “el-Mesih” kelimesinin birçok yerde geçtiğini söylese de Yahudilik ve Hristiyanlıktaki anlamları gibi “beklenen bir kurtarıcı” anlamına gelmediğini söylüyor.

Nisa Suresi 158-159. ayetler şöyle der: “…Allah onu (İsa’yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa’ya) iman edecek olmasın. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır”

Nisa Suresi 171. ayet:  “…Meryem  oğlu İsa Mesih, Allah’ın elçisi, Meryem’e bıraktığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. (O halde) Allah ve elçisine inanın…” 

Al-i İmran Suresi,45 “Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime’yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kıldıklarındandır.”

Hristiyanlar Mesih’in Allah’ın oğlu olduğunu söylese de bu Kuran bunu reddediliyor. 

Netflix’ten açıklama

Gelen tepkiler ve şikayetler üzerine Netflix şöyle bir açıklama yaptı:

 “Mesih kurgusal bir eserdir. Herhangi bir karaktere, figüre veya dine dayanmaz. Netflix’in tüm dizilerinde üyelerin kendileri ve aileleri için neyin doğru olduğu konusunda kendi kararlarını vermelerine yardımcı olacak özellik derecelendirmeleri ve bilgilendirmeler mevcut”

Efsaneyle son verelim “İyi ki doğdun Mesih”


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir